Menu

  Infolinka +420 596 633 746

Počítadla zákazníků

Počítadla zákazníků poskytují managementu cenné informace o návštěvnosti prodejen. Získaná data z počítadel jsou využívána nejen k marketingovým účelům, ale i při odměňování prodejního personálu a plánování směn, kdy se např. o víkendech upravuje počet pracovníků prodejního personálu na základě obvyklé návštěvnosti prodejny.

Naše technologie počítání zákazníků pracuje na principu dvojité infračervené (IR) světelné závory, kdy je možné díky vyhodnocování posloupnosti zastínění infračervených světelných paprsků vyhodnotit nejen počet zákazníků, ale i směr průchodu zákazníka, což jednodušší systémy počítání neumožňují. Ze získaných dat je možné odhadovat i aktuální počet zákazníků na dané prodejně. Samozřejmostí je detekce chybových stavů - např. zastínění nebo jiná sabotáž čidel.

Přesnost počítání zákazníků pomocí IR světelné závory se běžně pohybuje mezi 70 a 95%. Tato přesnost je ovlivněna uspořádáním průchodu, kde jsou počítadla umístěna, případně tím, zda jsou počítadla integrována do bezpečnostního systému k ochraně zboží. V praxi platí, že čím větší je rozestup mezi vysílací a přijímací částí počítadla, tím menší je přesnost, protože je zde vyšší pravděpodobnost, že projde 2 nebo více lidí vedle sebe. V případě integrace v detekčních bránách bezpečnostního systému je přesnost vysoká díky rozdělení průchodu na sekce v rozestupu cca 130 až 220 cm, kdy tzv. paralelní průchody zákazníků nejsou až tak obvyklé.

Data z počítadel je možné pomocí komunikačního modulu vyčítat do lokálního počítače na prodejně nebo využít naše on-line řešení ShopMonitor. Data jsou automaticky přenášena přes síť internet na server ShopMonitor.net, kde jsou v reálném čase k dispozici odkudkoli na světě. Data je možné prezentovat v tabulkách či grafech, sumarizovat po hodinách, dnech, týdnech, měsících či rocích a samozřejmě i exportovat jako PDF, CSV nebo XLS soubory. Automaticky Vám také může být zasílán e-mail s denním nebo týdenním přehledem návštěvnosti. V případě jakýchkoli technických problémů s počítadly je možné, aby technik provedl on-line diagnostiku a například v kooperaci s personálem prodejny došlo k odstranění problému, je-li to možné. Nemusíte tak čekat, než technik fyzicky dorazí na místo.

Přístup k datům z počítadel zákazníků přes ShopMonitor je paušálně zpoplatněn.

Vlastnosti:

  • Přesnost počítání až 95%
  • Počítání pomocí dvojité infračervené (IR) optické závory - rozeznání směru průchodu
  • Samostatné počítání příchozích a odchozích zákazníků
  • Detekce sabotáže čidel počítadla
  • Samostatné počítadlo nebo verze integrovaná v bezpečnostním systému
  • On-line vzdálená správa, sběr dat a jejich analýza přes server ShopMonitor
  • Možnost přímé komunikace s počítadly pomocí software v PC na prodejně
  • Možnost napojení/automatického exportu dat z počítadel do pokladního/informačního software prodejny